Ку-ку-ри-гу! Петльо пей,

Двора оглушава: 

- Хайде, ставайте, че вече

Време за училище настана! 

Нашето послание към всички деца и техните родители е: 

 Започни деня си с усмивка и го завърши с нея.

 

Основни приоритети на педагогическия екип:

 

Заедно с родителите да работим върху развитието на индивидуалните потребности на детето.
Играта и игровите похвати като основна форма на взаимодействие.
Детето е равностоен партньор по време на педагогическата ситуация. При това взаимодействие става взаимно обогатяване - детето научава, но и ние опознаваме неговите силни и слаби страни.
Знанията, които даваме на децата да бъдат възприемани с повече анализатори. Използваме възможностите на техническите средства за онагледяване на предметите  и явленията от околния свят, които детето не може да види и да си обясни.
Използваме интерактивното взаимодействие за развитие и усъвършенстване на творческия потенциал на детето.
Учим децата да спазват определени правила при общуването с връстниците си и възрастните. Възпитаваме у тях прояви на доброжелателство, отзивчивост, разбиране и съобразяване с груповите норми. Упражняваме прояви на толерантност към децата със специални образователни потребности. 

 

Some Alt Text

Група "Ранобудни петлета"

Диана Великова - старши учител

Теодора Минчева - учител

Наталия Димитрова - помощник възпитател

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text