ПРАВИЛА ЗА ДЕЦАТА ЗА ОБЩУВАНЕ И УЧТИВОСТ

Има думички вълшебни – страшно важни и потребни. 
Чудни думички – без тях често ставаме за смях 
и дори не предполагаме колко много се излагаме!

При идване в детската градина и в занималнята

Всяко дете знае и използва чудните вълшебни думички: благодаря, заповядай, моля, ако обичаш, извинявай;

 • Децата в групата са най-добри приятели и се обичат. Говорят учтиво и любезно. Поздравяват с: „Добро утро” или „Добър ден” и се ръкуват с хората, които работят в детската градина;
  Поздравяват децата от групата с  „Здравейте!”;
 • На приятелите може да се помаха с ръка или да се поздравят „Здравей!” или „Здрасти!”;
 • Обръщение неофициално на „Ти” към мама, татко, към приятелите си и към хората, с които се познаваме добре;
 • Към по-възрастните хора обръщението е официално на «Вие» с думите „Госпожо” или „Господине” /„Моля, помогнете ми да ...!/
 • На учителите, директора, на непознатите хора се говори на „Вие”;
 • Поведението е учтиво и уважително;
 • Говори се тихо и с усмивка;
 • Движението в занималнята е спокойно и внимателно;
 • В играта децата спазват правилата на играта. Иска се съгласие или се отправя покана: /„Може ли, и аз да играя ?”/, /„Моля те, ела да поиграем! ”/;
 • Не се употребяват обидни и неприлични думи;
   
 • За нарушаване на правилата се съобщава на учителя;
 • Децата уведомяват учителя за своите нужди и желания;
 • Децата може да поискат и да получат помощ от учителя и помощник - възпитателя, когато се затрудняват. /„Моля, помогнете ми да ... ”/;
  При напускане на детската градина
 •  Детето тръгва от детската градина, от групата или площадката само с родителите си или определения придружител. Обажда се на своята учителка, казва „Довиждане, госпожо! ” и се ръкува. Казва «Довиждане!» и на своите приятели;
 • Сбогува се с госпожата и й пожелава „Приятна вечер!” или „Приятна почивка!»;

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА

По време на игра:

 • Учителката направлява, подпомага игрите на децата, може да се намеси и прекъсне играта, ако някое дете застрашава безопасността и спокойствието на останалите деца;
 • С играчките децата могат да играят, да ги опазват и да ги подреждат на определените места;
   
 • Децата се включват в играта на другите, ако спазват правилата на играта;
 • Игрите с пясък са забавни. Пясъкът не се изхвърля от пясъчника! Не се хвърля пясък по децата, опасно е за очите; Играе се само с играчките, определени за пясъчника;
 • Децата могат да играят и да се занимават с каквото пожелаят, като не си пречат помежду си;
 • Децата споделят играчките си, извиняват се, ако причинят неприятност и си помагат в игрите;
 • Преди да се започне нова игра, децата трябва да приберат играчките от предишната игра;
 • Играе се на уредите и катерушките само на площадката, определена за групата;
 • Споделя се с госпожата всичко, което пречи на играта;
   

 

При подготовка за сън

 • Преди следобеден сън децата ползват тоалетна;
 • Децата подреждат дрехите си старателно на столчето, когато се събличат за сън;
 • Най-отгоре на столчето се подрежда блузата , която първо ще се облече след сън, за да не изстиват децата;
 • Пантофите се подреждат до леглото;
 • По време на сън децата растат. Добрият сън възстановява силите;
 • Спалнята е спокойно място, предназначено само за сън, там не се разговаря, не се играе, пази се тишина;
 • По време на сън децата може да стават тихо, ако имат нужда, за което уведомяват учителя;
 • Когато децата спят, всички пазят тишина.
   

 

За да сме здрави

 • Ръцете се измиват със сапун преди хранене и след ползване на тоалетна, всеки път, когато са замърсени- при игра, при работа с боички и др.;
 • На мивката - децата да бъдат внимателни, да не си мокрят ръкавите, обувките, дрехите. Не бива да се пръскат с вода;
  Всеки ден у дома се сменя бельото и облеклото;
 • Храненето е необходимо, редовно, бавно и спокойно;
   
 • По време на хранене се избягват шумни разговори, движение. Сяда се удобно на столчето и се ползват подходящите прибори за хранене и салфетки;
 • Децата се хранят с прибори за храна -  лъжица, малка лъжичка за десерта, а за всяка храна се ползва отделен съд – дълбока чиния, плитка чиния, чашка;
 • Покривката се пази чиста, сменя се всеки ден и когато е нужно;
 • Дрехите се пазят чисти при хранене и игра;
 • Обувките се пазят чисти по време на разходка и престой на открито, почистват се при влизане, поставят се чисти в гардероба;
 • Облеклото трябва да е удобно за игра и подходящо за сезона, лесно за обличане;
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text