Във заливчето на морето

играят пак делфини!

Усмихват ни се често

и за палави игри ни викат! 

Ние делфинчетата, сме любознателни. Обичаме всеки ден да откриваме нещо ново.

Любимият ни въпрос е "Защо?". Ние обичаме да играем със своите приятели. Ние обичаме да рисуваме, апликираме и конструираме. Обичаме да пеем, да тичаме, да се забавляваме. Понякога не слушаме, защото сме заети с нещо свое, но когато направим нещо добро, обичаме да ни забележат и похвалят!

 

Правила на четвърта група "Палави делфини":

  • В групата се ходи бавно - не се тича.
  • Говорим тихо - не викаме.
  • Държим се внимателно с другите деца.
  • Пазим и подреждаме играчките.
  • Пазим тишина и слушаме, когато учителката или друго дете говори.
  • Когато сме седнали на столчетата, ръцете и краката са прибрани.
  • Когато искаш да отговориш, вдигни ръка!
  • Ако са те обидили, не крещи! Напомни на другарчето ти да ти се извини! Използвай вълшебните думички: "Благодаря!", "Моля!", Извинявай!". 

 

Цели на работа с децата:

Осигуряване на условия за ефективно упражняване на техните права и равен достъп до качествена предучилищна подготовка; 

Развитие на детската инициативност, самостоятелност и индивидуалност;

Развитие на уважението и толерантността  към другите; 

Поощряване на съвместната дейност, на груповия опит, на сътрудничеството между децата и възрастните от различни културни и социални общности. 

Some Alt Text
Some Alt Text

Група "Палави делфини"

Кристина Василева - старши учител

Биляна Иванова - учител

Ружка Георгиева - помощник възпитател

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text