Екип на ДГ "Вяра, Надежда, Любов"

Евгения Живкова, директор

Диляна Радевапом, старши учител

Марияна Маринова, учител

Цветомира Христова, учител

Антония Маринова, учител

Диана Великовапом, старши учител

Теодора Минчева, учител

Бисерка Блажева, старши учител

Милица  Маринова, учител

Кристина Василева, учител

Биляна Иванова, учител

Галя Боянова, пом. възпитател

Грета Георгиева, пом. възпитател

Наталия Димитрова, пом. възпитател

Събинка Пенкова, пом. възпитател

Цветелина Трифонова, пом. възпитател

Ружка Георгиева, пом. възпитател

Настоятелство

Обществен съвет

Председател:

 

Членове:

 

Заместник членове:

Председател:

 

Членове:

 

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text