Some Alt Text
Some Alt Text

         През месец октомври 1976 година е направена първата копка на нова детска градина в гр.Павликени. Проектът на сградата на детското заведение е изготвен от Районна проектанска организация – гр.Плевен с главен  проектант инж. Илия Найденов.

        На 01.07.1977 година е назначена като директор на детското заведение Маня Здравкова Стоянова, която е завършила ИДУ „Вела Благоева” гр.Русе. Голяма  е заслугата и за обзавеждане и аранжиране на детското заведение по групи. От 01.09.1977 година тя работи с екип от детски учителки в следния състав:

Крема Маринова

Маргарита Рабчева

Йорданка Серафимова

Лиляна Цочева

Радка Хасъмска

Румяна Иванова

Маргарита Христова

Валентина Петрова

Ваня Радева

Румяна Антонова

Музикален ръководител Анка Чолакова

       Целият екип начело със своя ръководител Маня Стоянова работи усърдно и много активно за изграждане на една добра материална и естетическа образователна среда. Обслужващият персонал е назначен на 05.04.1978 година в следния състав:

Помощник-възпитатели по групи :

Гинка Димитрова

Русанка Дойкова

Цеца Диманова

Мария Калинова

Добринка Иванова

Домакин

Пенка Костова

Готвачи

Валентина Чукоева

Боринка

        Официалното откриване на ЦДГ №5  е извършено в навечерието на Националната партийна конференция на БКП  в присъствието на много гости, деца и родители на 16.04.1978 година.  Честта за прерязване на трицветната лента е предоставена  на  Мако Даков и обявен първият ден от новия бъдещ живот на детската градина. Първото дете, прекрачило прага на детската градина е Полина Борисова. / снимка/.

        Следващият директор, който ръководи детското заведение  отговорно и всеотдайно е  Кунка Христова Цонева с  музикален ръководител е Анка Чолакова.   Тя продължава да работи по посока утвърждаване позициите  на детското заведение като една добра институция, предлагаща много добри условия за развитие на децата от 3 -7 годишна възраст. През 1982 година детското заведение се превръща в школа по математика на  общинско ниво. На 22.05.1987 година Целодневна детска градина „Вяра Надежда Любов” гр.Павликени е удостоена с приз „Образцова детска градина”, а на 22.12.1998 година на общинска сесия е гласувано и прието името на детското заведение Целодневна детска градина „Вяра Надежда Любов”.

         След пенсионирането на г-жа Кунка Цонева постът „директор” на детското заведение  през 1989 година  поема г-жа Венка Недкова.  През 1994 година  педагогическия екип на Целодневна детска градина „Вяра Надежда Любов” гр.Павликени започва да работи по програмата на Русинова и колектив.

        След провеждане на конкурс през 1998 година директор на детското заведение е Диана Недева, която работи всеотдайно и творчески до 2004 година. След спечелен конкурс  през 2007  длъжността „директор” на Целодневна детска градина „Вяра Надежда Любов” гр.Павликени заема Марияна Денчева Попова.

      През 2018 г. г-жа Марияна Денчева Попова се пенсионира и след спечелен конкурс на длъжността  ,,директор“ на ДГ  „Вяра Надежда Любов” гр.Павликени заема Евгения Йорданова Живкова.

Пенсионери- педагози:

Маня Стоянова

Кунка Цонева

Лиляна Цочева

Пенка Димова

Снежана Петкова

Румяна Антонова

Ваня Радева

Галинка Чингова

Валентина Петрова

Румяна Иванова

Тодорка Панова

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text